Logo

Bine de știut: Ce servicii prestează ITM -ul, la cerere și contra cost

f_350_200_16777215_00_images_Cerere_si_oferta.png 
Inspectoratele teritoriale de muncă efectuează prestări de servicii în domeniul relaţiilor de muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate şi a altor entităţi constituite în condiţiile legii, tariful perceput de la solicitanţi fiind de 20 lei/document pentru fiecare serviciu prestat, respectiv:
Furnizarea datelor din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru refacerea conţinutului său la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hârtie din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii, constituită conform H.G nr.500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.
 
Dacă angajatorul a pierdut baza de date REVISAL, va prezenta inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia depune registrul, o cerere de recuperare însoţită de o copie a certificatului de înmatriculare la Registrul Comerţului, o împuternicire semnată şi ştampilată de angajator, iar dacă persoana care solicită recuperarea este alta decât reprezentantul legal al angajatorului şi o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite.
 
 Eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori.
Dacă o persoană juridică doreşte eliberarea unui extras din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii, va depune la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia îşi desfăşoară activitatea, o cerere pentru eliberare extras însoţită de copie a certificatului de înmatriculare, o împuternicire semnată şi ştampilată de angajator, dacă persoana care solicită extrasul este alta decât angajatorul şi o copie a actului de identitate a persoanei împuternicite.
Dacă extrasul este solicitat de către o persoană fizică, aceasta trebuie să depună la inspectoratul teritorial de muncă o cerere pentru eliberare extras şi copia actului de identitate. 
 
Foarte important este faptul că informaţiile sunt extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii, persoana fizică interesată putând să obţină de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Arges şi extrase pentru activitatea sa desfăşurată la angajatori cu sediul în alte judeţe.
 
Cristian Soare,
Inspector Şef ITM Argeș
 
 
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.