Logo

Azi, dreptacii din CL Pitești și-au arătat din nou mușchii tari și mintea slabă

f_350_200_16777215_00_images_banner1_cl_pit_1.jpg

 

 

 

 

 

 

Așa cum se mai întâmplă și la oameni, văd că se întâmplă și la grupul Puterii din Consiliul Local Pitești, adică respectivul grup are mușchi tari și minte slabă.

Îi propun primarului Cristian Gentea ca atunci când se va mai rarefia pandemia să transmită pe ecranul gigant din Piața Primăriei ședințele Consiliului Local, să vadă și cetățenii ce nebunii fac consilierii PNL și USR.

Astăzi, luni, dreptacii au convocat o ședință extraordinară, deși joi va fi o ședință normală. Le place lor să fie extraordinari, dar veți vedea că sunt extraordinari de amețiți.

Subiectul marii și extraordinarei ședințe a fost să fie aleși doi consilieri dreptaci în adunările generale de la Apă Canal și Termo Calor, deși Codul Administrativ zice că primarul este cel care reprezintă Primăria.

Mai mult, când Cristian Gentea a cerut un punct de vedere la minister, însuși ministrul Czeke Attila a semnat un document în care spune clar că primarul merge la aceste adunări generale, ori un delegat al primarului. (Dați click pe document și citiți-l, dacă doriți).

În plus, doamna notar public Ana Stan, membră a Consiliului Local, le-a argumentat profesionist liberalilor și useriștilor că încalcă legea. (Citiți documentul la final).

În plusul plusului, secretarul general al Primăriei le-a spus dreptacilor că refuză să dea aviz de legalitate acestei încercări de a se amesteca unde nu le fierbe oala.

Este evident că oamenii aceștia consideră că votul într-un consiliu local trece înaintea Codului Administrativ și a oricărei alte legi, drept pentru care au ținut-o pe a lor și au votat pentru ilegala hotărâre.

f_350_200_16777215_00_images_banner1_czeke_attila_1.jpg

Culmea, pe final dreptacii au încercat o șmecherie, anume să renunțe prin amendament la ideea de doi consilieri în adunările generale și să rămână doar unul. Fiindcă deja începuse votul și nu mai era loc de amendamente, au făcut altă chestie, anume au votat nominal doar pentru unul dintre consilieri, iar pe celălalt l-au picat.

Îmi cer scuze că abia reușesc să explic ce votează și cum votează dreptacii.

În consecință, a rămas totul în coadă de pește și se va merge la Prefectură ca la tronul lui Solomon, apoi, probabil, la Tribunal.

În vremea asta, Apă Canal și Termo Calor au dificultăți în desfășurarea activității.

Insist cu ideea să se transmită pe ecranul mare nu doar meciurile lui FC Argeș, ci și ședințele Consiliului Local, iar alături să fie și cineva care să vândă oră stricate pentru când ies dreptacii de la vot.

Gheorghe Smeoreanu

OPINIA JURIDICĂ A DOAMNEI ANA STAN

Referitor la:

Proiectele de Hotărâri aflate pe ordinea de zi,

în Ședința Extraordinară din data de 22.03.2021,

a Consiliului Local Pitești;

OPINIE JURIDICĂ

cu privire la următoarea chestiune de drept

► Dacă în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 131 Cod Administrativ, consilierii locali pot fi împuterniciți prin Hotărâre a Consiliului Local să reprezinte interesele U.A.T. în Adunările Generale ale Asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în Adunările Generale ale operatorilor regionali și locali, respectiv în Societățile ”Termo Calor Confort” S.A. și ”Apă-Canal 2000” S.A..

Pentru dezlegarea acestei chestiuni de drept, am analizat prevederile următoarelor acte normative:

Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale (în prezent abrogată); Codul Administrativ, adoptat din O.U.G. nr. 57/2019; Legea Serviciilor Comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată în martie 2013. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Legea societăților comerciale nr. 31/1990;

Raportat la toate dispozițiile prevăzute în normele juridice din actele normative invocate mai sus, cu referire la atribuțiile Consiliului Local și ale Primarului, pot afirma cu certitudine că prin actualul Cod Administrativ adoptat prin O.U.G. 57/2019, au fost eliminate atribuțiile Consiliului Local de a desemna, prin Hotărârea Consiliului Local, consilieri locali să reprezinte interesele U.A.T. în Adunările Generale ale operatorilor regionali și locali și în Adunările Generale ale Asociațiilor de dezvoltare intercomunitare.

O să fac un scurt istoric al reglementării juridice a chestiunii pusă în discuție pentru a explica cum s-a ajuns la această concluzie juridică:

1. În Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale (în prezent abrogată), Consiliul Local, în confirmitate cu dispozițiile art. 36 alin. 3, lit. c, avea următoarea atribuție: Consiliul Local ”Exercită în numele unității administrativ teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii”. În plus, la art. 37 din aceeași lege (în prezent abrogată), se preciza că: ”Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ teritoriale în societățile comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărâre a Consiliului Local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la utimele alegeri locale.”

Din analiza articolelor 36 și 37 din Legea nr. 215/2001, se poate observa că într-adevăr, consilierii locali erau cei desemnați prin Hotărârea Consiliului Local să reprezinte interesele Unității Administrativ Teritoriate (U.A.T.), atât în societățile comerciale la care U.A.T. deținea participații, cât și în Asociațiile de dezvoltare intercomunitară și regiile autonome de interes local.

Până la intrarea în vigoare a Noului Cod Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, consilierii locali puteau fi desemnați să reprezinte Municipiul Pitești atât în Adunările Generale ale Societății ”Termo Calor Confort” S.A., cât și în Adunările Generale ale Societății ”Apă Canal 2000” S.A.

2. În anul 2013, Parlamentul României a elaborat și votat câteva modificări la Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, una dintre aceste modificări fiind cuprinsă în art. 10                 alin. 8, cu următorul cuprins: ”Prin derogare de la prevederile art. 37 și art. 92 ale Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Statutul și Actul constitutiv ale Asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate <<Serviciile de utilități publice>>, se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative, ale unităților administrativ teritoriale membre și se semnează, în numele și pe seama acestora, de primarii unităților administrativ teritoriale asociate și/sau, după caz, de președintele Consiliului Județean, care sunt reprezentanți ai comunelor, orașelor, municipiilor și județelor în Adunările Generale ale Asociației; primarii și Președinții de Consilii Județene își pot delega calitatea de reprezentant în Adunărea Generală a Asociației, prin dispoziție”.

Aceste derogări de la Legea nr. 215/2001, care eliminau parte din atribuțiile Consiliului Local au fost declarate neconstituționale prin Decizia Curții Constituționale nr. 442/10.06.2015, unul dintre motive fiind acela că printr-o lege ordinară, cum este Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, nu se poate modifica o lege organică, cum este Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale (în prezent abrogată).

Chiar dacă această modificare a fost eliminată din Legea nr. 51/2006, legiuitorul nu a renunțat la intenția de a atribui, prin lege, direct Primarului, calitatea de reprezentant al U.A.T. în Adunările Generale ale Asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și ale operatorilor regionali și locali. Astfel, odată cu elaborarea Noului Cod Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, legiuitorul a introdus în conținutul dispozițiilor art. 132 prevederea că primarul este de drept, adică potrivit legii, reprezentantul Adunărilor Generale ale Asociațiilor intercomunitare și în Adunările Generale ale operatorilor generali și locali, cu mențiunea că primarul poate delega calitatea de reprezentant al U.A.T. potrivit dispozițiilor art. 132.

În concluzie, dacă prin vechea Lege a Administrației Publice Locale nr. 215/2001, în conformitate cu dispozițiile art. 36 și art. 37, consilierii locali erau cei împuterniciți să reprezinte interesele U.A.T. în Adunările Generale ale tuturor societăților comerciale la care U.A.T. avea participație, acest drept s-a dat, prin Noul Cod Administrativ, doar primarului, singura autoritate publică executivă.

Consider că legiuitorul a avut în vedere obiectul de activitate al operatorilor regionali și locali, modul acestora de înființare, funcționare și organizare, prevăzute în Legea nr. 51/2006 la art. 2 lit. g) și h) și art. 10 alin. 8 și alin. 9, precum și faptul că primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă reprezintă unitatea administrativ teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoane fizice sau juridice române sau străine, precum și în justiție (vezi art. 154 alin. 6 din Codul Administrativ).

Având în vedere dispozițiile actelor normative pe care le-am prezentat, analizat și coroborat, ținând cont și de faptul că prin Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, la art. 16 se prevede că ”în procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în mai multe articole sau alineate din același act normativ” pentru evitarea paralelismului, afirm că redactarea articolelor 129 , 131 și 132 din Codul Administrativ este clară, precisă și exclude orice echivoc, nu prezintă reglementări care să fie suprapuse, iar dispozițiile prevăzute în aceste articole sunt într-o succesiune logică juridică care nu dau posibilitatea de interpretare.

Există un principiu în drept care spune: ”Unde legea nu distinge, nici noi nu putem distinge”.

Plecând de la ideea bunei-credințe, în execitarea mandatelor de consilier local, nu există posibilitatea de interpretare a dispozițiilor art. 129 și art. 132 din Codul Administrativ, în sensul că <<și consilierii locali pot alături de primar să fie împuterniciți să reprezinte interesele U.A.T. în Adunările Generale ale operatorilor regionali și locali, în cazul de față în Adunările Generale ale Societății ”Termo Calor Confort” S.A. și Societății ”Apă-Canal 2000” S.A.>>

Atribuția privind reprezentarea în Adunările Generale ale operatorilor regionali și locali, cât și în Adunările Generale ale Asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, este dată de drept, adică potrivit legii, doar primarului care poate delega această calitate de reprezentant al UAT în Adunările Generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local, conform dispozițiilor art. 132 din Codul Administrativ.

Admițând, prin absurd, că inițiatorii celor două Proiecte de Hotărâri nu sunt interesați de argumentația juridică și de concluzia care s-a desprins, dorind să supună la vot cu orice risc aceste proiecte de hotărâri, atrag atenția că, în conformitate cu prevederile Codului Administrativ, consilierii locali trebuie să respecte legile țării, să dea dovadă de bună-credință și fidelitate față de colectivitate. În caz contrar, în conformitate cu art. 240 din Codul Administrativ, în cazul în care printr-un act administrativ emis de Consiliul Local, fără a fi fundamentat, avizat din punct de vedere al legalității, s-au produs consecințe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorității deliberatoare, care poate fi administrativîă, civilă sau penală, după caz.

În calitate de jurist și de Președinte al Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local, avizez negativ ambele proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de zi a Ședinței Extraordinare a Consiliului Local din data de 22.03.2021, cu indicația de a nu fi supuse la vot!

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.