Logo

Dr.ing ION CÎLEA: "Apa – Element vital pentru viitorul vieţii pe pământ"

images 4.jpg

Cu aproape trei ani în urmă, la cel de-al V-lea Forum Mondial al Apei găzduit de Istambul, personalităţi şi reprezentanţi de frunte ai comunităţilor internaţionale au supus unor atente dezbateri teme de o gravă acuitate legate de criza tot mai ameninţătoare a apei pe glob. De pe acel postament al discuţiilor prognozabile s-a încercat să se găsească soluţii la noile provocări datorate schimbărilor climatice de pe mapamond.

Dificultăţile tot mai mari în asigurarea resurselor de apă au depăşit deja graniţele unor ţări şi zone geografice continentale. Tocmai din acest motiv, Consiliul Mondial al Apei şi-a concentrat tirul acţiunilor sub deviza globalizată „Ape transfrontaliere – oportunităţi comune”. Această nouă optică îşi are temeiul pe faptul că omenirea asistă tot mai îngrijorată la modificările ecosistemelor zonale, precum şi la intensificarea unor fenomene extreme cu influenţe periculoase asupra nivelului şi calităţii apelor internaţionale.

O primă problemă majoră de mediu constă în efectele cauzate de poluarea sistematică a apelor, fenomen care cunoaşte o îngrijorătoare expansiune şi în ţara noastră. Îmi amintesc de un studiu al Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii din care a reieşit că în România se manifestă serioase carenţe în ceea ce priveşte educarea populaţiei în scopul adoptării unui comportament adecvat faţă de apă. Concret, s-a concluzionat că 42% dintre locuitorii oraşelor se află la baza poluării apelor, iar un procent la fel de important a revenit legislaţiei incomplete, precum şi instituţiilor publice cu atribuţiuni în domeniu care nu aplică corect legile. Problema nu este deloc de neglijat, având în vedere că, la nivelul ţării noastre, aproape 80% din apa uzată se întoarce în natură fără o epurare prealabilă. După ştiinţa mea, Ministerul Mediului şi Pădurilor are în derulare 9 proiecte de mare anvergură în valoare totală de 930 milioane euro, dar niciunul nu intersectează şi judeţul Vâlcea. În aceste condiţii, conştientizarea populaţiei asupra păstrării curate a apelor rămâne un factor de stringentă actualitate.

Sub egida Comitetului de Bazin Hidrografic Olt, în Vâlcea, ca şi în celelalte judeţe străbătute de acest râu, sunt organizate numeroase şi variate acţiuni de informare şi consultare a autorităţilor publice locale şi marilor utilizatori de apă. La rândul ei, Administraţia Bazinală a dat contur unui Program de măsuri în concordanţă cu legislaţia de mediu care insertează problemele principale privind gospodărirea apelor din Bazinul hidrografic al Oltului. Este nevoie, însă, ca, pentru o bună gestionare, să sporească preocupările pentru identificarea exactă a surselor punctiforme de poluare provenite din epurări superficiale, deversări de ape uzate fără o prealabilă neutralizare chimică şi biologică, precum şi pentru protejarea apelor subterane şi de suprafaţă. Sunt chestiuni extrem de importante, având în vedere că ABA Olt gestionează o imensă arie hidrografică ce se întinde pe mai bine de 24000 kmp şi cu o lungime a cursurilor de apă afluiate în Olt de 9974 km. Din acest perimetru câteva milioane de oameni din      245 localităţi îşi asigură necesarul zilnic de apă.

Am adus aceste cifre în atenţie convins fiind că ele vor da anvergura şi amplitudinea necesare la analiza anuală de bilanţ pe care o va găzdui municipiul Râmnicu Vâlcea în cursul zilei de luni, 17 decembrie, acţiune care va trebui să dea multe răspunsuri şi soluţii în domeniul gospodăririi apelor.

 

Dr.ing ION CÎLEA

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea 

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.