Logo

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de SC APAVIL SA în municipiul Râmnicu Vâlcea (15 – 19 ianuarie 2018)

f_350_200_16777215_00_images_6news335_apavil_sigla_1.jpgSC APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 15 – 19 ianuarie 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrări de amenajare teren prin betonare/asfaltare pe străzile : Dealul Malului II, Gib Mihăescu PT25, Ostroveni PT2.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe strada Dealul Malului II- Stația de pompare.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bulevardul Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- S-a finalizat lucrările de înlocuire a rețelei de apă potabilă și branșamente pe strada Dacia nr. 15, Sc. A, B și C;
- Au început lucrările pentru executarea Stației de Pompare Apă Potabilă pe strada Intrarea Stăncioiului;
- Au fost verificate și curățate, manual și mecanizat, gurile de scurgere și căminele de canalizare;
- Au fost aduse la starea inițială suprafețele carosabile în zonele în care s-a intervenit;
- Au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
- S-au finalizat lucrările de înlocuire branșament apă potabilă pe strada Gib Mihăescu - PT 25.

CĂMINE CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră la următoarele adrese: Matei Basarab – Bl. 118, Matache Temelie – Bl. 72, 73, 74, Dacia – Bl. 84, Bl. 14, sc. A, Aleea Garoafelor – Bl. C32, sc. A+B, Mihai Eminescu – Bl. C21, Bl. A10, Lucian Blaga – Bl. S2, Tineretului – Bl. A18, Aleea Melodiei – Bl. N11, sc. B, Aleea Crinilor – Bl. R13, Bl. R14, Petre Constantinescu nr. 11A, Inătești nr. 48, Apusului nr. 2C, Nicolae Iorga – Bl. A27/1, sc. A, Mihai Sorescu – Bl. A38/1, sc. B, Bl. A38/2, sc. A și B, I.L. Caragiale – Bl. A34/2, sc. A și B, Lucian Blaga – Bl. A42/2 sc. A și B, Bl. A31/1, Bl. A42/1, Luceafărului – Bl. A1, sc. B, Marin Preda – Bl. A28/1, sc. A, Nicolae Labiș – Bl. B4, sc. B, Calea lui Traian – Spitalul Județean de Urgențe, Știrbei Vodă nr. 146.

S-au verificat și curățat manual căminele de canalizare și gurile de scurgere pe stăzile: 1 Mai, Alexandru Sahia, Mircea Eliade, George Enescu, Antim Ivireanu, Petrișor, Zambilelor, Inătești, Independenței, Stirbei Vodă, Republicii, Nicolae Titulescu, Doctor Hacman, Matei Basarab, Libertății, Tineretului, Tudor Vladimirescu, Calea lui Traian, Carol I, Regina Maria, General Magheru, Maior V. Popescu, Cerna, Gib Mihăescu, Ostroveni, Marin Sorescu, Lucian Blaga și Nicolae Iorga.

56 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 56 apometre, dintre care 54 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. Au fost realizate 9 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece, montate în rețea. De asemenea, au fost întocmite 17 avize amplasament și un aviz tehnic de branșare.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.