Logo

Activitate intensă la Apavil Centru Nord-19 septembrie 2017

f_350_200_16777215_00_images_6news335_apavil_sigla_1.jpgSC APAVIL SA – Centru Exploatare Nord a desfăşurat în săptămâna 11 – 15 septembrie 2017 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. Au fost remediate 3 avarii la rețeaua de apă pe străzile Calea lui Traian nr. 24, 24 Ianuarie și Mihai Viteazu din orașul Călimănești, o avarie pe strada Unirii din orașul Brezoi și 2 avarii în comuna Berislăvești.

PROBLEME PUNCTUALE . Au fost realizate o serie de lucrări punctuale :
- s-a executat branșament nou pe strada Anton Pann din orașul Călimănești;
- s-au verificat și s-au curățat căminele de racord ale scărilor de bloc, subsolurile blocurilor, rigole și guri de scurgere;
- s-au vidanjat fosele septice la scolile din satele Titești și Boișoara;
- s-a executat racord canalizare pe strada Calea lui Traian din orașul Călimănești;
- s-a refăcut branșament pe strada 24 Ianuarie nr. 5 din orașul Călimănești;
- s-a înlocuit regulator de presiune în satul Băiașu din comuna Perișani;
- s-au făcut verificări la hidranții stradali din orașul Brezoi și s-au luat măsurile necesare pentru remedierea defecțiunilor constatate;
- s-au executat lucrări pentru devierea conductei de apă potabilă PEHD DN 125 pe strada Voineșița din comuna Voineasa;
- s-a urmărit în permanență funcționarea echipamentelor la Stația de epurare Brezoi, la Stația dr epurare Sălătrucel, la Stațiile de pompare din cadrul Sectorului Brezoi ( stațiile SP1, SP2 și Spinu) și la Stația de epurare Voineasa;

APOMETRE VERIFICATE SI MONTATE. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora, din punct de vedere metrologic, urma să le expire verificarea metrologică sau se deterioraseră.

Cristiana Andrei-Specialist Relaţii Publice-Compartiment Mass-Media-SC APAVIL SA VÂLCEA

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.