Logo

Anunț APAVIL SA: Concurs pentru ocuparea unui post de șofer în cadrul Coloanei Auto/utilaje

f_350_200_16777215_00_images_6news335_apavil_1.jpg

 

 

 

 

 

 

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a următorului post:

- 1 post șofer în cadrul Coloanei Auto/utilaje

Concursul constă în probă scrisă, probă practică și interviu și se vor desfășura în cadrul sectorului Stație Epurare Ape Uzate al societății APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23.

Concursul se va desfășura în două etape succesive, după cum urmează:

- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 04.03.2021 , ora 1500
- proba scrisă va avea loc în data de 12.03.2021, ora 0900
- proba practică și interviul se vor susține în data de 18.03.2021, ora 0900

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 03.03.2021, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.