Menu

Cu ”viceprimarii” în cârcă, Gutău lansează 3 proiecte geniale în Ostroveni, Colonia Nuci, Zona Nord

f_350_200_16777215_00_images_banner1_gutaU_STANDARD.jpg

 

 

 

 

 

 

Lansarea proiectului

"Amenajare parc Ostroveni"

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului " Amenajare parc Ostroveni" cod SMIS 127107, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

În data de 23 iunie 2020 a fost semnat Contractul de finantare aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bugetul proiectului este de 1.775.365,17 lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile este de 1.739.857,87 lei, iar contribuția din FEDR este 1.509.060,39 lei și valoarea contribuției din bugetul național este 230.797,48 lei. Perioada de implementare a proiectului este, conform contractului de finanțare, din 01.06.2018 până în data de 31.10.2021.

Obiectivul general al proiectului este reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Îmbunătățirea condițiilor de viață,

- Oferirea unui mod sănătos de petrecere a timpului liber,

- Optimizarea condițiilor de mediu, prin creșterea suprafeței spațiilor verzi a municipiului și prin crearea unui spațiu deschis de agrement și recreere.

Principalele categorii de lucrări propuse:

- Realizarea unui spațiu de recreere și agreement în suprafață de 5.198 mp,

- Infrastructura pietonală: alei realizate din dale din beton,

- Mobilier urban: coș gunoi stradal, cișmea apă, bănci stradale,

- Pergole,

- Grup sanitar: pe sexe și pentru persoane cu dizabilități,

- Loc de joacă pentru copii: tiroliană, leagăn persoane cu dizabilități,

- Echipament sport în aer liber ansamblu FITNES,

- Spații verzi: plantarea de arbori, foioși și conifere, cu talie înaltă, montarea de gazon rulou,

- Sistem de irigare: automatizat, cu aspersoare telescopice, adaptat la condițiile de mediu,

- Sistem de iluminat: stâlpi moderni, culoare negru/antracit/venghe, corpuri de iluminat cu tehnologie LED,

- Sistem de supraveghere video: camere mobile de mare rezoluție, antivandal, zi-noapte, compatibile cu sistemul de supraveghere al orașului, interconectate pe fibra optică.

Lansarea proiectului

„Dezvoltare locală în comunități marginalizate, componenta 1 – Colonia Nuci”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului „Dezvoltare locală în comunități marginalizate, componenta 1 – Colonia Nuci” cod SMIS 127970, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

În data de 29 aprilie 2020 a fost semnat Contractul de finanțare aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bugetul proiectului este de 8.251.144,87 lei, cu valoarea contribuţiei nerambursabile de 8.086.121,97 lei, din care contribuția din FEDR – 7.013.473,14 lei. Perioada de implementare a proiectului este, conform contractului de finanțare, de 47 de luni, din data de 01.10.2018 până în data de 10.08.2022.

Proiectul are ca obiectiv specific îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate Colonia Nuci, ce va contribui la:

- îmbunătățirea calității vieții pentru cei 1400 locuitori din interiorul zonei urbane marginalizate Colonia Nuci;

- îmbunătățirea calității mediului înconjurător;

- creșterea accesului la educație, dar și a șanselor de ocupare a forței de muncă în sectorul formal pentru persoanele de 15-64 ani care nu sunt încadrate pe piața muncii și nu urmează o formă de învățământ.

Principalele categorii de lucrări de intervenție propuse sunt:

- Desființarea completă a corpului P actual și construirea unui nou corp C (p+2) care va avea funcțiunea de clădire socio-culturală;

- Amenajarea a patru zone verzi sub 1000 mp (o zonă pentru copii, o zonă pentru fitness, o zonă pentru seniori cu bănci, amenajare grădini aferente locuințelor colective);

- Amenajarea în curtea școlii a zonei sportive;

- Branșamente de apă pentru locuințele sociale;

- Amenajarea a trei zone de grădini adiacent locuințelor sociale, amenajarea unui scuar, punct de colectare selectivă a deșeurilor;

- Modernizarea celor două tronsoane ale străzii Nuci;

- Modernizarea aleilor betonate din jurul locuințelor sociale din zona marginalizată.

Lansarea proiectului “Amenajare Parc Zona Nord”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului Amenajare Parc Zona Nord - cod SMIS 128221, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

În data de 13 mai 2020 a fost semnat Contractul de finanțare aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bugetul proiectului este de 7,603,511.88 lei, cu valoarea contribuţiei nerambursabile de 6,843,042.27 lei, din care contribuția din FEDR – 5.935.291,78 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 907.750,49 lei. Perioada de implementare a proiectului este, conform contractului de finanțare, de 41 de luni, din data de 30.08.2018 până în data de 31.12.2021.

Obiectivul general al proiectului este reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Proiectul are ca obiective specifice următoarele:

- refuncționalizarea suprafeței de teren degradat situat în zona nord a municipiului și transformarea acesteia în spațiu verde urban;

- creșterea suprafeței de spațiu verde pe locuitor;

- utilizarea în scop recreativ a terenului;

- îmbunătățirea calității mediului prin înființare de spații verzi;

- conștientizarea populației privind importanța spațiilor verzi;

- îmbunătățirea aspectului peisagistic;

- creșterea atractivității orașului și diminuarea migrării demografice.

Principalele categorii de lucrări de intervenție propuse sunt:

- amenajarea terenului - curățarea zonei amenajate și decolmatarea luciului de apă, terasamente, plantarea de arbori, montarea de gazon;

- amenajare pistă pentru biciclete;

- realizarea de foișoare, zone de odihnă/popas dotate cu mobilier;

- amenajarea de locuri de joacă pentru copii, locuri pentru fitness seniori (peste 50 ani) și tineri (peste 13 ani), terenuri de volei/badminton, etc.;

- realizarea unui sistem de iluminat;

- introducerea unui sistem de irigare automatizat alimentat de la luciul de apă existent;

- amenajarea unei platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

- racordarea la utilitățile publice;

- montarea unor fântâni arteziene plutitoare;

- construire grupuri sanitare pentru femei, bărbați și persoane cu dizabilități.

VALCEA - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN