Menu

Deputatul Vasile Cocoș vrea modificarea Legii Apelor pentru ca agricultura să se poată dezvolta

f_350_200_16777215_00_images_banner6_cocos-vasile-2020.jpg

 

 

 

 

 

Deputatul social-democrat Vasile Cocoș este, alături de alți colegi parlamentari, inițiator al Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996.

Potrivit Expunerii de motive la Legea de modificare și completare a Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare:

În România se constată că este necesar a se clarifica și corela cu legislația incidentă unele aspecte legate de promovarea proiectelor de interes și utilitate publică privind delimitarea albiilor minore și întabularea terenurilor din domeniul public al statului și administrarea AN Apele Române, utilizarea acestora, reglementarea din punct de vedere a gospodăririi apelor, monitorizării calitative a resurselor de apă, etc.

Lipsa unei evidențe complete a proprietății publice a statului, raportat la necesitatea cedării folosinței acesteia, sub orice formă legală posibilă, afectează dezvoltarea economică atât sub aspect social, cât și ăn ceea ce privește mediul de afaceri, contribuind la menținerea unui climat nesigur pentru invetiții.

Este știut că orice formă de cedare a folosinței trebuie notată în evidențele funciare, lucru nerealizabil acum din lipsa unei evidențe complete și imposibilitatea actualizării acesteia, din cauza insuficienței datelor de identificare și delimitare a domeniului public al apelor.

Necesitatea accelerării realizării cadastrului bunurilor proprietate publică aflate în domeniul public al apelor, prin înregistrarea sistematică cel puțin a imobilelor vizate de oportunități de dezvoltare socială și economică de interes și utilitate publică, constituie o prioritate, care va asigura și punerea în aplicare a obiectivelor statului român, precum dezvoltarea agriculturii și infrastructurii, elemente vitale pentru dezvoltarea economică.

Pentru atingerea acestui obiectiv este necesară asigurarea cadrului legal optim pentru implemetarea Programului național de cadastru și carte funciară și în domeniul imobilelor aparținând domeniului public al apelor.

În acest mod se respectă și o serie de angajamente internaționale prin care a fost instituită în sarcina statului român obligativitatea înregistrării urgente a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Pentru toate aceste considerente, se impune promovarea de soluții legislative menite să aigure înscrierea ccelerată a imobilelor și garantarea proprietății staului și să contribuie la:

-realizarea unei evidențe actualizate a domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale și al staului român

-reducerea termenelor de implementare a proiectelor de infrastructură națională.

Eliminarea urgentă a tuturor impedimentelor de natură legislativă sau operațională este esențială pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale statului român.

Principalele măsuri legislative constau în:

-simplificarea procedurii de înregistrare sistematică, prin excluderea anumitor etape

-detalierea și completarea normelor referitoare la înscrierea imobilelor proprietate publică a statului din domeniul public al apelor.

De asemenea, se impune crearea cadrului legal expres de aprobare a conținutului cadru a unor studii de fundamentare pentru luarea deciziilor de gospodărirea apelor, gestionării informațiilor din Fondul Național de date de gospodărire a apelor, pentru a reglementa în norma de bază posibilitatea actualizării criteriilor de selectare și a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activități umane în care este interzisă realizarea de lucrări și activități ce pot afecta starea ecologică a apelor și a permite întreținerea lucrărilor existente.

În vederea implementării modificărilor propuse se impune și actualizarea și introducerea unor definiții ai termenilor tehnici utilizați.

Prin propunerile din această inițiativă legislativă se va realiza în primul rând asigurarea unui cadru mai facil pentru promovarea proiectelor de interes și utilitate publică și îmbunătățirea activității de gospodărire calitativă și cantitativă a resurselor de apă.

VALCEA - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN
The most visited gambling websites in The UK