Logo

Mâine, şedinţă extraordinară a Consiliului Local Rm. Vâlcea. Aprobarea calendarului evenimentelor festive din luna decembrie 2019

f_350_200_16777215_00_images_banner4_primaria-ramnicu-valcea-2019.jpg

 

 

 

 

 

 

DISPOZIŢIA NR. 3344 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară, de îndată

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;
În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin. (4), și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară, de îndată, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 14.11.2019, ora 12.00, în Sala de şedinţe a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:
- Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;
- tuturor membrilor Consiliului Local.

PRIMAR,
Mircia GUTĂU

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI NR. 3344 DIN DATA DE 13.11.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14.11.2019:

Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului evenimentelor festive din luna decembrie 2019 și a bugetului estimat aferent organizării acestora – inițiator primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.