Menu

Situația centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL SA în Rm. Vâlcea

f_350_200_16777215_00_images_afiseelectoralevalcea_apavil-statie-de-epurare11.jpg

 

 

 

 

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 14 – 20 septembrie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Căzănești nr. 101, Stația Pompare Râureni, Calea lui Traian – Grup Școlar General Magheru, Cetății nr. 16, Cetății nr. 21, Timiș nr. 41, Râureni nr. 260 și Apusului nr. 32A.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Timiș, Ostroveni – Bl. C18, Ștrandului intersecție cu strada Aurelian Sacerdoțeanu, Luceafărului - Bl. A18, Ostroveni - Bl. A23, Grădinița nr. 6 Ostroveni, Maior V. Popescu nr.4, Regina Maria - Bl. C4 și Salcâmilor.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
-s-au montat 100ml țeavă PEHD PN 10 D110mm, pentru reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și extindere rețea canalizare pe strada Schitul Troianu (etapa II);
se continuă cu amenajarea terenului pentru finalizarea lucrărilor de înlocuire țeavă apă potabilă pe strada Apusului;
-s-au finalizat lucrările pentru execuția branșamentului de apă potabilă, conform deviz ofertă, pe strada Râureni nr. 151;
-s-a asigurat asistență tehnică pe strada Lespezi nr. 143B și Calea București nr. 181;
-au fost montate ramă, capac carosabil și piesă suport pe str. Emil Avrămescu;
-au fost curățate manual și mecanizat rigolele de pe Calea lui Traian - Bl. A20;
-au fost curățate manual și mecanizat căminele de canalizare din zona Ostroveni, străzile: Stejarului, Teilor, Bradului, Trandafirilor și bulevardele Tineretului și Pandurilor;
-s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
-s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Calea lui Traian - Bl.5, scările A și B; str. Grigore Procopiu - Bl. 63; str. Cocorilor - Bl.26; str. Știrbei Vodă - Bl. T1; Bd. Dem Rădulescu - BL. X1; Aleea Bradului - Bl. C1; str. Iancovescu; str. Mihai Viteazul - Bl. 101; str. Alexandru Sahia; Bd. Nicolae Bălcescu; str. Timiș; Bd. Pandurilor; Bd. Tineretului; Aleea Stejarului; Aleea Trandafirilor; str. Carol I - Bl. T1; str. I. C. Brătianu -Bl. A8/II și str. Mihai Eminescu - Bl. C11.

6 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 6 apometre, dintre care 2 verificate și înlocuite și 4 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 7 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 17 avize de amplasament și un aviz tehnic.

VALCEA - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN
The most visited gambling websites in The UK