Menu

Primăria Călimănești, proiect privind combaterea sărăciei și excluziunii sociale în comunitatea Jiblea Veche

f_350_200_16777215_00_images_6news335_florinel_constantinescu.jpg

 

 

Primăria orașului Călimănești în parteneriat cu Asociația SCIENTIA NEMUS și Școala gimnazială „Șerban Vodă Cantacuzino” implementează în perioada 07.02 2018 – 06.02. 2021 proiectul ID POCU/138/4/1/114614 cu titlul ”SISTEM Calimănești – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 13.753.324,87 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie combaterea sărăciei și excluziunii sociale în comunitatea Jiblea Veche – Călimănești din județul Vâlcea, prin implicarea a cel puțin 600 de persoane, cu precădere din rândul populației de etnie romă, în măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, susținerea dezvoltarii și furnizării de servicii sociale/medicale/socio-medicale, îmbunătățire a condițiilor de locuit, combaterea discriminării și promovării multiculturalismului.

Printre activitățile proiectului se numără și activitatea Furnizare de programe de formare profesională continuă care se adresează unui numar de 200 de persoane neocupate professional (șomeri, casnici etc.). Fiecare participant va beneficia de 720 de ore de instruire, care vor acoperi atat instruirea teoretică cât și instruirea practică.

La finalul cursurilor de formare profesională continuă, membrii grupului tinta participanți la aceste activități, vor primi certificate de absolvire recunoscute la nivel național, în conformitate cu OUG 129/2000 privind formarea profesională a adulților.

Ca masură complementară, pentru stimularea participarii la programele de formare, cursanții vor primii o subvenție în cuantum de 3600 lei (5lei/oră), condiționată de participarea la cursul de formare profesională continua și de absolvirea examenului final.

Pentru a se identifica meseriile cerute pe piața muncii în orașul Călimănești și în localitățile din apropiere, au fost purtate discuții cu diferiți operatori economici și au fost luate în considerare opțiunile persoanelor care au fost eligibile să se înscrie în grupul țintă până în acest moment.

Pornind de la identificarea meseriilor solicitate de agenților economici locali, în data de 10.01.2019, a demarat activitatea de formare profesională pentru meseria de ospătar.

În lunile ce urmează, vor fi demarate și alte cursuri de formare profesională, în funcție de nevoile de ocupare identificate și de opțiunile persoanelor care vor fi înscrise în grupul țintă.

Activitatea de formare profesională continuă aduce beneficii reale comunității din Jiblea Veche și orașului Călimănești deoarece contribuie la:

-combaterea excluziunii sociale si promovarea incluziunii sociale pentru cele 200 de persoane din comunitatea marginalizata;
-corelarea continutului formarii cu cerintele existente pe piata muncii (cerintele agentilor economici).

Rezultatele urmărite prin implementarea activităților proiectului sunt:

-300 persoane (preșcolari, elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal, precum și persoane care au abandonat învățământul obligatoriu) beneficiari de servicii educaționale și consiliere în vederea creșterii accesului participării la educație;
-200 de persoane neocupate profesional vor fi implicate in programe de formare profesională continuă și vor dezvolta abilități necesare în procesul de căutare a unui loc de muncă;
-100 de persoane din comunitate vor beneficia de servicii de consiliere și programe de formare antreprenorială;
-100 de gospodării ale membrilor grupului țintă vor beneficia de îmbunătățire a condițiilor de locuit;
-Cel puțin 600 de persoane din comunitate vor benficia de servicii integrate medicale și sociale;
-Peste 100 de persoane din comunitate se vor implica activ în rezolvarea problemelor comunității.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Informaţii suplimentare privind stadiul implementării activităților pot fi obținute de la managerul proiectului Tatiana Mărăndici This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Primaria orașului Călimănești
Primar Florinel CONSTANTINESCU
www.primaria-calimanesti.ro

VALCEA - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN
The most visited gambling websites in The UK