Logo

Primarul Cristian Nedelcu reabilitează Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu din Drăgășani

f_350_200_16777215_00_images_6news335_nedelcu_dragasani.jpg

Prin Hotărârea nr. 71/2018 Consiliul local Drăgășani a hotărât aprobarea proiectului Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământ gimnazial a Școlii gimnaziale Nicolae Bălcescu-Drăgășani în vederea finanțării acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 10, prioritatea de investiții 10.1, Obiectivul specific 10.1.

A fost aprobată documentația tehnico-economică, faza DALI și indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției.

f_350_200_16777215_00_images_afiseelectoralevalcea_dragasani-scoala-nibole-balcescu.jpg

Valoarea totală a proiectului este de 4.819.335,23 lei (inclusiv TVA), contribuția proprie a UAT Municipiul Drăgășani, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilelor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de de 2% din valoarea eligibilă a proiectului este de 96.386,70 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implemetării proiectului se vor asigura din bugetul local.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.