Menu

Liceul Tehnologic Brătianu din Municipiul Drăgășani va fi modernizat și reabilitat

f_350_200_16777215_00_images_6news335_nedelcu_dragasani.jpg

Potrivit declarației edilului Cristian Nedelcu, anul viitor când liceul va sărbători 100 de ani de existență, vor fi în desfășurare lucrările de modernizare și reabilitare.

În cadrul programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvolatarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, Municipiul Drăgășani a depus pentru finanțare proiectul Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin modernizarea și reabilitarea Liceului Tehnologic Brătianu.

Valoarea proiectului este de 3.855.844,19 lei, inclusiv TVA.

Contribuția UAT Municipiul Drăgășani este de 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului, respectiv suma de 77.116,88 lei.

Se dorește reabilitarea/modernizarea și recompartimentarea interioară a 2 corpuri de clădiri și dotarea laboratoarelor din cele 2 clădiri existente în care se desfășoară procesul de învățământ de specializare tehnologică: Corpul B-săli de curs și Corpul C-cantina.

Prin proiect se propun soluții privind modul de amenajare și dotare a sălilor de clasă și al laboratoarelor, modul de amenajare și mobilare interioară prin achiziționarea de mobilier, bănci individuale și scaune pentru fiecare sală de clasă.

Totodată, este necesară dotarea suplimentară a laboratoarelor pentru specializările profesionale: tehnician instalații electrice, electrician de joasă tensiune, tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, lăcătuș mecanic, confecționer produse textile cu materiale didactice specifice desfășurării activităților curriculare și realizare unui cabinet IT a câte 31 de locuri din care 30 destinate elevilor, prin reamenajarea și dotarea corespunzătoare a unei săli de clasă existente, tehnician analize produse alimentare. Tehnician în industria alimentară, ospătar, vânzător în unitățile de alimentare publică.

VALCEA - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN
The most visited gambling websites in The UK