Menu

Lege să faci asigurare pentru câini

f_350_200_16777215_00_images_banner1_caine_periculos.jpg

 

 

 

 

 

 

Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) numărul 55/2002 obligă toți proprietarii de câini periculoși să își cumpere asigurare de răspunderi pentru acoperirea eventualelor daune pe care animalul de companie le poate provoca. Legea nu face referiri concrete la acoperiri însă produsele disponibile pe piață și analizate de www.studiifinanciare.ro se referă la vătămări cauzate oamenilor sau animalelor, dar și la multe alte acoperiri, scrie studiifinanciare.ro.

Revenim mai jos cu lista raselor de câini considerați periculoși, prin lege, dar mai întâi iată cum ar arăta și cât ar costa un “RCA pentru câine”.

Foarte important, asigurarea poate fi cumpărată în aceleași condiții și de proprietarii de câini care nu sunt pe lista de animale periculoase, iar aruncând o privire asupra tragediilor provocate de câini nesupravegheați utilitatea unei astfel de asigurări este destul de clară. Distrugerile provocate de un câine, incluzând aici daunele pe care o persoană vărămată le poate cere, pot ajunge ușor la mii sau zeci de mii de euro.

Produsul analizat de noi este unul dintre primele lansate pe piață și este emis de o companie de asigurări care s-a preocupat de promovarea asigurărilor de răspunderi, în general. Legea spune că limitele de răspundere, adică suma asigurată, poate varia între 200 și 100.000 de euro, așa că am cerut o calculație pentru o limită de 5000 de euro și pentru una de 50.000 de euro.

Pentru o acoperire de 50.000 de euro, conform condițiilor pe care le puteți urmări mai jos, prima anuală, adică prețul asigurării, este de aproximativ 970 de euro. Pentru o sumă asigurată de 5.000 de euro, prima anuală nu sare de 100 de euro, cât o asigurare de locuință în București, sau jumătate din costul unui RCA mediu.

Caz concret. Cum arată oferta unui asigurător și proprietarii căror câini sunt obligați să se asigure?

Caz analizat:
• Proprietar caine: persoana fizica
• Rasa de caine detinuta -> conform conditiilor de asigurare, trebuie sa fie una dintre categoriile:
Categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull,
Bandog şi metişii lor;
Categoria II: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino
Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.
• Limita de raspundere: 50,000 euro in agregat si per eveniment [conform conditiilor Omniasig aceasta poate
fi de minim 2,000 euro sau maxim 100,000 euro]
• Se considera ca s-au efectuat vaccinarea antirabică şi rapelurile la zi
Informatii despre produsul de asigurare – ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A PROPRIETARILOR SAU
DEŢINĂTORILOR DE ANIMALE, Omniasig VIG

Acoperire: Daune materiale și vătămări corporale/deces cauzate terților, din culpa AsiguratuluiAsigurarea este valabilă pe teritoriul RomânieiNu se acopera: Orice prejudiciu rezultat din răspândiri de boli infecto-contagioase sau parazitare de către
animalul aflat în proprietatea sau deținerea Asiguratului;
Prejudicii produse de orice animal care participa la lupteBeneficiarul politei: terţă persoană prejudiciată prin fapta animalului aflat în proprietatea sau deţinerea
Asiguratului, îndreptăţită să primească despăgubirea, în cazul producerii sau apariţiei evenimentului
asigurat.Daună: prejudiciu produs unei terţe persoane prin fapta animalului aflat în proprietatea sau
deţinerea Asiguratului, sub forma daunelor materiale, vătămărilor corporale sau decesului, în legătură cu
care Asiguratul primeşte o cerere scrisă de despăgubire în timpul perioadei de asigurare sau ulterior
acesteia, dar înainte de a fi operat prescripţia extinctivă referitoare la dreptul păgubitului de a solicita
repararea prejudiciului suferit.
Dauna materială: dauna fizică (distrugere, pierdere sau depreciere) a unui bun incluzând pierderea
folosinţei acestuia rezultată în urma acestei daune fizice.
Vătămare corporală: orice vătămare fizică suportată de către o terţă persoană, incluzând boala,
incapacitatea fizică şi orice vătămare mentală, suferinţă sau şoc, rezultat al unei astfel de vătămări fizice.
Deces: moartea unei terţe persoane, rezultată din Certificatul de deces emis de autorităţile
competente.Riscuri si cheltuieli acoperite de polita:
(i) deces sau vătămare corporală a persoanelor;
(ii) rănirea sau uciderea altor animale;
(iii) daune materiale cauzate bunurilor terţilor.
(i) cheltuielile efectuate de către Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare (inclusiv în
cazul în care acţiunea penală pusă în mişcare nu mai este judecată, iar acţiunea civilă rămâne
în competenţa instanţei penale), decurgând din evenimente asigurate produse în perioada de
valabilitate a poliţei;
(ii) cheltuielile efectuate de către terţul păgubit în procesul civil, în scopul obligării Asiguratului la plata
unor despăgubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, dacă Asiguratul a fost
obligat prin hotărâre judecătorească definitivă la plata acestora (inclusiv în cazul în care
acţiunea penală pusă în mişcare nu mai este judecată, iar acţiunea civilă rămâne în
competenţa instanţei penale)Excluderi ale produsului de asigurare:
(i) pretenţii de despăgubire formulate pentru daune produse cu intenţie de către Asigurat;
(ii) pretenţii de despăgubire formulate pentru daune produse ca urmare a comiterii unei
infracţiuni, exceptând infracţiunile de vătămare corporală din culpă şi omor din culpă comise
prin fapta animalului pentru care Asiguratul răspunde;
(iii) amenzi de orice fel, penalităţi, dobânzi precum şi cheltuieli de judecată la plata cărora ar fi
obligat Asiguratul prin hotărâre penală, precum şi cheltuieli de executare a hotărârilor privind
plata despăgubirilor;
(iv) daune provenind din sau în legătură cu răspunderea care se naşte din orice contract sau
înţelegere scrisă, verbală sau subînţeleasă;
(v) pretenţii de despăgubire rezultate din sau în legătură cu daunele morale;
(vi) pretenţii de despăgubire rezultate din sau în legătură cu daune cauzate propriilor angajaţi prin
fapta animalului pentru care Asiguratul răspunde;
(vii) orice prejudiciu rezultat direct sau indirect din contaminări cu, sau răspândiri de boli infectocontagioase sau parazitare de către animalul aflat în proprietatea sau deţinerea Asiguratului;
(viii) prejudicii produse de orice animal care participă la lupte;
(ix) prejudiciile produse cu ocazia unui atac al animalului provocat de către persoana prejudiciată;
(x) prejudiciile create persoanelor care locuiesc sau gospodăresc împreună cu Asiguratul;
(xi) prejudiciile produse cu ocazia însoţirii animalului în locuri publice de către o persoană care se
află sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţelor halucinogene, narcoticelor, precum şi de o
persoană care datorită unei boli psihice sau altei cauze, nu conştientizează rezultatul faptelor
sale

NATIONAL - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN