Menu

Bomba anului ! Cetățenii sunt chemați să semneze pentru LEGEA SUVERANITĂȚII

f_350_200_16777215_00_images_banner1_ultima_ora_1.jpg

 

 

 

 

 

Foarte bine explică despre ce este vorba ziaristul Sorin Roșca Stănescu:

”Desigur, facem parte din Uniunea Europeană. Dar știm foarte bine că nu suntem tratați ca egali. Ci ca o rudă săracă. Deși suntem printre cele mai bogate state ale Europei. Solidaritatea acestei organizații se află în concurență cu tendința naturală a statelor mai puternice de a profita de slăbiciunea celorlalte state. Pentru a-și atinge obiectivele, țări ca România sunt determinate să renunțe, rând pe rând, la atribute ale suveranității. În numele globalismului. Ca și când globalizarea în sine, un proces care nu mai poate fi oprit, s-ar afla într-o concurență cu dreptul statelor de a se administra și organiza așa cum cred ele de cuviință, desigur, respectând angajamentele și regulile pe care și le-au asumat. Asistăm de fapt, în întreaga Europă, la un jaf deghizat. La jefuirea în proporții încă nemaiîntâlnite a unor state bogate, cum este România.

Acest poces nu ar fi putut exista fără complicitatea vinovată a trădătorilor de neam cocoțați în funcții de decizie. Ce altă explicație mai bună poate fi dată? De ce Parlamentul României nu pune stop acestui mecanism infernal, prin care țara este jefuită mai temeinic, mai sistematic și mai nemilos, decât a fost vreodată sub dominația otomană sau habsburgică? De ce președintele ales de către cetățeni, indiferent cum se numește el, nu iese bărbătește cu pieptul înainte, pentru a se opune acestui proces, la capătul căruia o națiune întreagă se predă și moare? De ce reprezentații de vârf ai serviciilor secrete dau toate semnele că lucrează în beneficiul unor puteri, de care ar trebui să ne păzească? Cum se face că, în numai 30 de ani, generația noastră a reușit să părăsească câmpul de luptă, pentru care și-au vărsat sângele strămoșii, lăsându-l în voia sorții sau, mai bine zis, predându-l la cheie celor care nu au alt obiectiv, decât acela de a stoarce, în beneficiul propriu, bogățiile acestui pământ?” scrie SRS.

Proiectul de lege este deja pornit.

”Consiliul legisativ a analizat prevederile acestui proiect de act normativ, a constatat că ele respectă spiritul și litera Constituției și i-a dat undă verde, în vederea desfășurării întregului proces, începând cu strângerea de semnături și terminând cu adoptarea noii legi în Parlament. Astăzi, în Monitorul Oficial, au fost publicate documentele primare. În fiecare oraș din România, grupuri de cetățeni care susțin această inițiativă încep chiar de azi să facă apel la voi, pentru a semna în favoarea „Legii suveranității”. Cu cât vom strânge mai repede semnăturile dvs., cu cât vom centraliza mai repede formularele sosite din întreaga țară, cu atât mai rapid vom avea dezbătută, votată și promulgată „Legea suveranității”. Va fi un instrument de care toate partidele și toți cârmuitorii vor fi obligați să țină seama. Un instrument care-i va ține la distanță pe asasinii economici. Și, de ce nu, un instrument cu ajutorul căruia vom putea face diferența, atunci când îi vom alege pe noii conducători, între cei răi și cei buni. Între trădători și patrioți. Semnați și dați undă verde acestei inițiative patriotice,” mai spune SRS.

Cei care doresc să vadă proiectul în ansamblu, îl găsesc AICI.

Iată câteva elemente care caracterizează această lege.

Alineatul 5 al articolului 9 din Legea suveranității introduce un nou alineat la art. 221 din Codul penal cu titlul marginal „Coruperea sexuală a minorilor“ și modifică alineatul 6 al aceluiași articol. alineatul 5^1 incriminează „fapta de a pune la dispoziția copiilor sub vârsta de optsprezece ani a oricăror materiale care promovează abaterea de la identitatea sexuală biologică, reasignarea de gen și homosexualitatea“, având în vedere efectele pe termen mediu și lung asupra dezvoltării minorului și traumele psihice ireparabile pe care le poate avea asupra acestuia, fapte care aduc atingere direct dezvoltării unor generații sănătoase și capabile de a-și exercita deplin drepturile și suveranitatea. Alineatul 6 este modificat în sensul incriminării tentativei la fapta incriminată, avându-se în vedere importanța valorii sociale ocrotite și gravitatea de a afecta dezvoltarea minorului.

Alineatul 9 introduce o nouă literă la articolul 394 din Codul penal cu titlul marginal Trădarea, litera e, în care este incriminată fapta cetățeanului român de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizație străină ori cu agenți ai acestora în scopul de a suprima sau știrbi unitatea și indivizibilitatea, suveranitatea sau independența statului, prin exercitarea unei funcții de demnitate publică sau care presupune exercițiul autorității de stat. S-a avut în vedere faptul că exercitarea funcției de demnitate publică sau a funcției care presupune exercițiul autorității de stat de către subiectul activ al infracțiunii de trădare, respectiv de către cetățeanul român care a intrat în legătură cu o putere sau cu o organizație străină ori cu agenți ai acestora, în scopul de a suprima sau știrbi unitatea și indivizibilitatea, suveranitatea sau independența statului constituie un pericol pentru suveranitatea națională și pentru siguranța statului. Exercitarea unei asemenea funcțiuni de demnitate publică sau care presupune exercițiul autorității de stat constituie o stare de pericol real și iminent pentru ordinea constituțională și de drept din România, nefiind necesară existența mijloacelor prevăzute la literele a-d ale articolului 394 din Codul penal, motiv pentru care, pentru apărarea suveranității naționale, a siguranței economico-financiare, sanitare și sociale, este necesară incriminarea acestei fapte tocmai pentru a fi evitate consecințele acțiunilor infracționale ale cetățenilor care au intrat în legătură cu o putere sau cu o organizație străină ori cu agenți ai acestora, accederea într-o asemenea funcție a acestor persoane fiind însuși scopul urmărit de puterile și organizațiile străine sau ale agenților acestora. Totodată s-a avut în vedere că infracțiunea de Înaltă trădare prevăzută și pedepsită de articolul 398 din Codul penal incriminează doar faptele săvârșite de către „Președintele României sau de către un alt membru al Consiliului Suprem de Apărare a Țării“, lăsând în afara ilicitului penal faptele comise de celelalte persoane care exercită funcții de demnitate publică sau care presupun exercițiul autorității de stat.

Alineatul 11 introduce un nou alineat la articolul 398 din Codul penal cu titlul marginal „Înalta trădare“, alineat care introduce în sfera înaltei trădări și fapta Președintelui de a nu pune în aplicare deciziile Curții Constituționale prin care sunt soluționate conflicte de natură constituțională în termen de 10 zile de la comunicarea dispozitivului. Necesitatea incriminării acestei fapte constă în importanța valorii ocrotite, respectiv importanța punerii imediate în aplicare a dispozițiilor deciziilor Curții Constituționale, precum și lipsa oricărui mijloc de coerciție sau oricărei sancțiuni pentru Președintele care încalcă ordinea Constituțională și ignoră hotărârile prin care se interpretează Constituția în vederea punerii în aplicare a actului fundamental, aceste fapte fiind de natură a afecta în mod fundamental suveranitatea națională.

NATIONAL - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN