Menu

Tabletele pentru elevi. Criterii de distribuire și obligații

f_350_200_16777215_00_images__2017_04aprilie_Copil-tableta.jpg

 

 

 

 

 

 

Ordinul ministrului educației nr. 4738/2020, publicat joi în Monitorul Oficial, stabilește modul cum cele 250.000 de tablete vor ajunge la elevii de clasa pregătitoare și la cei din clasele I-XII, inclusiv la școlile profesionale, la cei care provin din medii defavorizate, la cei ale căror familii nu dețin niciun tip de dispozitiv electronic conectat la internet (nu doar tabletă, ci orice altceva) și la cei care nu dețin în folosință personală un astfel de dispozitiv cu conexiune la internet.

Din numărul de 250.000, însă, 20.495 de tablete sunt alocate copiilor români întorși în țară de la declanșarea pandemiei, care nu dispun de astfel de dispozitive.

Inspectoratele județene sunt cele care au transmis autorităților centrale care e necesarul, la nivel de județ, iar tabletele sunt împărțite conform solicitărilor fundamentate. Odată ajunse la inspectorate, acestea sunt predate școlilor.

Tabletele ajung apoi la beneficiar în baza unor cereri scrise și a unei declarații pe propria răspundere a părintelui/tutorelui/elevului major potrivit căreia familia nu deține niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

Foarte important de menționat e că aceste dispozitive NU vor fi proprietatea celor care le vor folosi, adică nu le sunt donate nici elevilor, nici părinților. Tabletele vor fi ale școlilor, iar fiecare unitate școlară va încheia cu părinții sau cu elevii majori, după caz, câte un contract de comodat pentru darea în folosință gratuită a acestor dispozitive.

Contractul de comodat se încheie pe durata unui an școlar, cu posibilitatea prelungirii până la finalizarea studiilor în școala respectivă. De asemenea, dacă elevul se mută la altă școală, predă dispozitivul.
Contractul de comodat va specifica foarte clar care sunt drepturile și obligațiile părților, durata de folosire ș.a.m.d.

Important! În contracte sunt specificate două părți - comodantul și comodatarul. Comodantul este unitatea școlară, iar comodatarul e beneficiarul acelui dispozitiv.

Beneficiarul are următoarele obligații, potrivit ordinului ministrului:
• să se îngrijească de conservarea bunului ca un bun proprietar;

• să întrebuințeze bunul numai pentru destinația determinată prin natura lui; cu alte cuvinte, să nu folosească tableta în alte scopuri decât cele educative, ce țin de școală, pentru participarea la ore online ș.a.m.d.;

• să suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepția întrebuințării normale și fără culpă din partea sa; dispozitivul e distrus este răspunzător de distrugerea sa, cu excepția situației în care beneficiarul l-a folosit normal și nu are nicio vină pentru "pieirea bunului"; de pildă, dacă cineva a spart casa și a furat (și) tableta sau a distrus-o, dacă locuința e inundată ori distrusă de incendiu și astfel este distrusă și tableta ș.a.m.d.;

• să nu dea tableta niciunei alte persoane;

• să restituie bunul la scadență în natura sa specifică; mai exact, să dea tableta înapoi atunci când se face termenul din contract și să încerce pe cât posibil să o dea întreagă și bună de folosit în continuare.

Bine de știut că, în ipoteza în care tableta are ceva probleme din fabrică sau alte vicii, beneficiarul nu e în niciun fel răspunzător pentru ele, întrucât se consideră că așa a primit dispozitivul.

 

Sursa: Avocatnet.ro

NATIONAL - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN
The most visited gambling websites in The UK