Menu

Noua Ordonan╚Ť─â Militar─â. Text integral

f_350_200_16777215_00_images_banner1_politie_amenzi_corona.jpg

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I

­čö┤Instituirea m─âsurii de carantinare ├«n ora╚Öul ╚Ü─ând─ârei, jude╚Ťul Ialomi╚Ťa
­čö┤Art. 1. ÔÇö Se instituie, pe perioada st─ârii de urgen╚Ť─â, m─âsura de carantinare ├«n ora╚Öul ╚Ü─ând─ârei, jude╚Ťul Ialomi╚Ťa.
­čö┤Art. 2. ÔÇö ├Än localitatea carantinat─â prev─âzut─â la art. 1 sunt permise intrarea, respectiv ie╚Öirea pentru:
a) transportul de marf─â, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime ╚Öi resurselor necesare desf─â╚Öur─ârii activit─â╚Ťilor economice ├«n localitatea carantinat─â, precum ╚Öi aprovizion─ârii popula╚Ťiei;
b) persoanele care nu locuiesc ├«n zona carantinat─â, dar care desf─â╚Öoar─â activit─â╚Ťi economice sau ├«n domeniul ap─âr─ârii, ordinii publice, securit─â╚Ťii na╚Ťionale, sanitar, situa╚Ťiilor de urgen╚Ť─â, administra╚Ťiei publice locale, asisten╚Ťei ╚Öi protec╚Ťiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate public─â, energetic, agriculturii, alimenta╚Ťiei publice, aliment─ârii cu ap─â, comunica╚Ťiilor ╚Öi transporturilor.
­čö┤Art. 3. ÔÇö Ministerul Transporturilor, Infrastructurii ╚Öi Comunica╚Ťiilor, precum ╚Öi operatorii economici din domeniul transportului feroviar de persoane nu vor comercializa bilete/abonamente sau alte titluri de c─âl─âtorie pentru transportul c─âl─âtorilor ├«n localitatea carantinat─â dec├ót dac─â sunt respectate dispozi╚Ťiile art. 2.
­čö┤Art. 4. ÔÇö ├Än localitatea carantinat─â potrivit art. 1 se aplic─â ├«n mod corespunz─âtor toate interdic╚Ťiile ╚Öi restric╚Ťiile stabilite prin ordonan╚Ťele militare emise ├«n perioada st─ârii de urgen╚Ť─â.
­čö┤Art. 5. ÔÇö Se ├«mputernice╚Öte Centrul Jude╚Ťean de Coordonare ╚Öi Conducere a Interven╚Ťiei Ialomi╚Ťa (CJCCI) pentru a stabili complet─âri ╚Öi derog─âri ├«n ceea ce prive╚Öte dispozi╚Ťiile prev─âzute la art. 2, cu acordul Comitetului Jude╚Ťean pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â.
­čö┤Art. 6. ÔÇö (1) Organele cu atribu╚Ťii ├«n domeniul ap─âr─ârii, ordinii publice ╚Öi securit─â╚Ťii na╚Ťionale vor stabili m─âsuri specifice de prevenire ╚Öi limitare a intr─ârii, respectiv ie╚Öirii persoanelor ├«n/din localitatea carantinat─â.
(2) Autorit─â╚Ťile administra╚Ťiei publice locale ╚Öi jude╚Ťene vor aduce la cuno╚Ötin╚Ť─â obliga╚Ťiile ce le revin persoanelor, referitoare la deplasarea ╚Öi accesul ├«n/din localitatea carantinat─â.
(3) Aplicarea măsurilor de verificare, control și acces în/dinspre localitatea carantinată se realizează de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne în
colaborare cu cele ale Ministerului Ap─âr─ârii Na╚Ťionale.
­čö┤Art. 7. ÔÇö Consiliul Jude╚Ťean Ialomi╚Ťa, primarul ╚Öi Consiliul Local al Ora╚Öului ╚Ü─ând─ârei vor lua m─âsuri pentru a asigura func╚Ťionarea serviciilor de protec╚Ťie ╚Öi asisten╚Ť─â social─â, func╚Ťionarea corespunz─âtoare a serviciilor de utilit─â╚Ťi publice,
precum ╚Öi aprovizionarea cu alimente de baz─â pentru persoanele f─âr─â sus╚Ťin─âtori sau alt─â form─â de ajutor ╚Öi care nu se pot deplasa de la locuin╚Ť─â/gospod─ârie.
­čö┤Art. 8. ÔÇö Este strict interzis─â intrarea/ie╚Öirea ├«n/din ora╚Öul ╚Ü─ând─ârei, jude╚Ťul Ialomi╚Ťa, prin alte zone ╚Öi c─âi de acces dec├ót cele deschise circula╚Ťiei publice de pe drumurile europene, na╚Ťionale, jude╚Ťene ╚Öi comunale.
ÔŁŚCAPITOLUL IIÔŁŚ
Alte măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
­čö┤Art. 9. ÔÇö (1) Se suspend─â toate zborurile efectuate de operatorii economici aerieni spre Austria, Belgia, Confedera╚Ťia Elve╚Ťian─â, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii
╚Öi al Irlandei de Nord, Regatul ╚Ü─ârilor de Jos, Turcia ╚Öi Iran ╚Öi din aceste ╚Ť─âri c─âtre Rom├ónia, pentru toate aeroporturile din Rom├ónia, pentru o perioad─â de 14 zile.
(2) Măsura se aplică începând cu data de 5 aprilie 2020, ora 23,00, ora României.
(3) Se prelunge╚Öte m─âsura suspend─ârii zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Fran╚Ťa ╚Öi Germania ╚Öi din aceste ╚Ť─âri c─âtre Rom├ónia, pentru o perioad─â de 14 zile, ├«ncep├ónd cu data de 8 aprilie 2020.
(4) M─âsurile prev─âzute la alin. (1) ╚Öi (3) nu se aplic─â zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marf─â ╚Öi coresponden╚Ť─â, umanitare sau care asigur─â servicii medicale de urgen╚Ť─â, precum ╚Öi ateriz─ârilor tehnice necomerciale.
­čö┤Art. 10. ÔÇö (1) Sunt permise zborurile efectuate de to╚Ťi operatorii aerieni prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucr─âtorilor sezonieri din Rom├ónia c─âtre alte state, cu avizul autorit─â╚Ťilor competente din ╚Ťara de destina╚Ťie.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic─â lucr─âtorilor care ├«╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea ├«n domeniul sanitar ╚Öi al asisten╚Ťei sociale.
­čö┤Art. 11. ÔÇö Se suspend─â transportul rutier interna╚Ťional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale ╚Öi servicii ocazionale ├«n trafic interna╚Ťional, pentru toate cursele
efectuate de c─âtre operatorii de transport spre Italia, Spania, Fran╚Ťa, Germania, Austria, Belgia, Confedera╚Ťia Elve╚Ťian─â, Regatul Unit al Marii Britanii ╚Öi al Irlandei de Nord, Regatul
╚Ü─ârilor de Jos ╚Öi Turcia ╚Öi din aceste ╚Ť─âri c─âtre Rom├ónia, pe toat─â perioada st─ârii de urgen╚Ť─â.
­čö┤Art. 12. ÔÇö La intrarea ├«n Rom├ónia, conduc─âtorii
autovehiculelor de transport marf─â cu capacitatea maxim─â autorizat─â mai mare de 2,4 tone, care nu prezint─â simptome asociate COVID-19, completeaz─â o declara╚Ťie pe propria
r─âspundere, al c─ârei model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii ╚Öi Comunica╚Ťiilor, prin care ├«╚Öi asum─â loca╚Ťia unde pot fi contacta╚Ťi ├«n perioada dintre curse. Ace╚Ötia nu se supun m─âsurilor de izolare la domiciliu/ carantinare, cu condi╚Ťia asigur─ârii de c─âtre angajator a materialelor individuale de protec╚Ťie ├«mpotriva COVID-19.
­čö┤Art. 13. ÔÇö Prevederile art. 12 se aplic─â ├«n mod corespunz─âtor conduc─âtorilor autovehiculelor de transport marf─â cu capacitatea maxim─â autorizat─â mai mare de 2,4 tone care de deplaseaz─â ├«n interesul desf─â╚Öur─ârii profesiei din Rom├ónia ├«ntr un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene ├«n Rom├ónia, ca stat de reziden╚Ť─â al conduc─âtorului auto, indiferent dac─â deplasarea se face la bordul autovehiculului de transport marf─â sau prin mijloace individuale
sau ├«n cont propriu. Ace╚Ötia trebuie s─â prezinte, la intrarea ├«n Rom├ónia, o adeverin╚Ť─â de salariat, asumat─â de angajator.
­čö┤Art. 14. ÔÇö (1) Conduc─âtorii autovehiculelor de transport marf─â cu capacitatea maxim─â autorizat─â mai mare de 2,4 tone, care tranziteaz─â teritoriul Rom├óniei, nu sunt obliga╚Ťi s─â completeze, la intrarea pe teritoriul Rom├óniei, declara╚Ťia epidemiologic─â, dac─â respect─â urm─âtoarele condi╚Ťii minimale:
a) utilizează doar coridoare de tranzit și puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și
Comunica╚Ťiilor ╚Öi Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzis─â abaterea de la acestea;
b) tranzitarea teritoriului Rom├óniei se face ├«ntr-un interval de timp minim, f─âr─â a dep─â╚Öi 48 de ore de la intrarea ├«n Rom├ónia, incluz├ónd ╚Öi perioadele de sta╚Ťionare pentru odihna zilnic─â normat─â;
c) sta╚Ťionarea autovehiculului se realizeaz─â exclusiv ├«n parc─âri situate pe coridoarele de tranzit, marcate ├«n mod corespunz─âtor.
(2) ├Än cazul nerespect─ârii condi╚Ťiilor prev─âzute la alin. (1), conduc─âtorul autovehiculului va fi obligat s─â intre ├«n carantin─â 14 zile, suport├ónd cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, ├«n acest caz, de un reprezentant al de╚Ťin─âtorului.
(3) La intrarea ├«n Rom├ónia, conduc─âtorul auto este obligat s─â aplice, pe p─âr╚Ťile vitrate ale autovehiculului (parbriz), un colant special pus la dispozi╚Ťie de Inspectoratul de Stat pentru Controlul ├«n Transportul Rutier, respectiv s─â p─âstreze asupra sa formularul de tranzit al c─ârui model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii ╚Öi Comunica╚Ťiilor.
­čö┤Art. 15. ÔÇö Prevederile art. 5 din Ordonan╚Ťa militar─â nr. 3/2020 privind m─âsuri de prevenire a r─âsp├óndirii COVID-19, publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr. 242 din 24 martie
2020, nu se aplică mecanicilor de locomotivă și personalului feroviar.
­čö┤Art. 16. ÔÇö (1) Ministerele cu re╚Ťea sanitar─â proprie ╚Öi autorit─â╚Ťile administra╚Ťiei publice locale vor asigura, la cerere, spa╚Ťii hoteliere destinate repausului dintre ture sau g─ârzi personalului din sistemul public sanitar, ├«n vederea prevenirii
răspândirii virusului COVID-19.
(2) M─âsura se aplic─â ├«ncep├ónd cu data public─ârii prezentei ordonan╚Ťe militare ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I.
­čö┤Art. 17. ÔÇö (1) Personalul g─ârzilor forestiere teritoriale ╚Öi jude╚Ťene sau cu atribu╚Ťii de control/de paz─â pe linie silvic─â va participa ├«n dispozitivele de ordine public─â ╚Öi control al circula╚Ťiei pe drumurile publice, ├«mpreun─â cu personalul Ministerului Afacerilor Interne ╚Öi al Ministerului Ap─âr─ârii Na╚Ťionale, ├«n vederea desf─â╚Öur─ârii activit─â╚Ťilor/controalelor specifice pe linie de control silvic.
(2) Controalele specifice se fac ├«n punctele de control existente, ├«n func╚Ťie de personalul disponibil la nivelul g─ârzilor
forestiere sau cu atribu╚Ťii de control/de paz─â pe linie silvic─â.
ÔŁŚCAPITOLUL IIIÔŁŚ
Dispozi╚Ťii finale
­čö┤Art. 18. ÔÇö (1) Sunt abilitate s─â asigure aplicarea ╚Öi respectarea prevederilor prezentei ordonan╚Ťe militare:
a) Poli╚Ťia Rom├ón─â, Jandarmeria Rom├ón─â ╚Öi poli╚Ťia local─â, pentru m─âsurile prev─âzute la art. 2 ╚Öi 8;
b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii ╚Öi Comunica╚Ťiilor, pentru m─âsurile prev─âzute la art. 3 ╚Öi 9;
c) Poli╚Ťia de Frontier─â Rom├ón─â, pentru m─âsurile prev─âzute la art. 11 ╚Öi 13;
d) Poli╚Ťia Rom├ón─â, Poli╚Ťia de Frontier─â Rom├ón─â ╚Öi
Jandarmeria Rom├ón─â, poli╚Ťia local─â, direc╚Ťiile de s─ân─âtate public─â ╚Öi conduc─âtorii autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale, pentru m─âsura prev─âzut─â la art. 12;
e) Poli╚Ťia Rom├ón─â, Poli╚Ťia de Frontier─â Rom├ón─â, Jandarmeria Rom├ón─â ╚Öi Inspectoratul de Stat pentru Controlul ├«n Transportul Rutier, pentru m─âsura prev─âzut─â la art. 14.
(2) Nerespectarea m─âsurilor prev─âzute la art. 2, 3, 8, 9 ╚Öi 11ÔÇö14 atrage r─âspunderea disciplinar─â, civil─â, contraven╚Ťional─â sau penal─â, ├«n conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonan╚Ťa de urgen╚Ť─â a Guvernului nr. 1/1999, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare.
(3) Personalul institu╚Ťiilor prev─âzute la alin. (1) este ├«mputernicit s─â constate contraven╚Ťii ╚Öi s─â aplice sanc╚Ťiuni, ├«n conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonan╚Ťa de urgen╚Ť─â a Guvernului nr. 1/1999, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare.
­čö┤Art. 19. ÔÇö Prevederile art. 4 din Ordonan╚Ťa militar─â nr. 4/2020 privind m─âsuri de prevenire a r─âsp├óndirii COVID-19, publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr. 257 din 29 martie
2020, își încetează aplicabilitatea.
­čö┤Art. 20. ÔÇö (1) Prezenta ordonan╚Ť─â militar─â se public─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obliga╚Ťia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel pu╚Ťin dou─â zile de la data public─ârii, despre con╚Ťinutul prezentei
ordonan╚Ťe militare.

NATIONAL - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN
The most visited gambling websites in The UK