Menu

Daniel Defoe, „Jurnal din Anul Ciumei“

f_350_200_16777215_00_images_banner1_defoe_ciuma_1.jpg

 

 

 

 

 

Operă de ficţiune, bazată însă pe o solidă documentare, „Jurnal din Anul Ciumei“, publicat de Daniel Defoe în 1722, descrie realist marea molimă din Londra anului 1665. Printre notele de esenţă ale atmos¬ferei:rătăcirea raţiunii la nivel colectiv.

„Temerile oamenilor au fost înteţite de rătăcirile caracteristice acelor vremuri, anume, pe atunci, nu înţeleg de ce, lumea era mai înclinată decât oricând înainte sau după aceea să plece urechea la tot felul de profeţii şi izvodiri astrologice. N aş putea spune dacă această nefericită înclinaţie fusese stârnită de anumiţi indivizi care scoteau bani de pe urma ei.

Mă gândesc la cei ce tipăreau preziceri şi prorociri. Nu ştiu dacă de la ei a pornit;ce ştiu e că lumea era înspăimântată de asemenea cărţi, precum:«Almanahul Lilly», «Prezicerile astrologice ale lui Gadbury», «Almanahul Bietului Robin» şi altele la fel. De asemenea, se mai publicau şi unele cărţi aşa zis religioase:una era intitulată «Dezbară te de ea, popor al meu, altminteri îi vei împărtăşi boliştea»;alta se numea:«Dreaptă prevestire», o alta:«Carte menită să i aducă aminte Britaniei», şi multe altele.

Toate acestea, sau cele mai multe dintre ele, prevesteau făţiş sau pe ocolite pieirea oraşului. (...)
În afară de aceste fapte publice, mai erau şi visurile babelor. Sau, mai curând, felul în care babele tălmăceau visurile altora. Şi astea scoteau din minţi o sumedenie de oameni. Unele auzeau glasuri care le îndemnau să plece, pentru că la Londra va izbucni o asemenea molimă, încât cei vii nu vor prididi să i îngroape pe cei ¬morţi. Altele desluşeau vedenii în văzduh. Dar eu trebuie să mărturisesc, fără să mă fac vinovat de lipsă de îndurare, că toate auzeau glasuri care nu glăsuiau şi vedeau apariţii care nu apăreau.

Închipuirea oamenilor era răsucită şi posedată de diavol. Şi nu i de mirare că celor care se zgâiau întruna la nori li se năzărea că văd tot felul de forme şi figuri, înfăţişări şi apariţii, care nu erau altceva decât aer şi vapori. Iată, ne spuneau ei, o sabie de foc ţinută de o mână care ieşea dintr un nor, iar vârful săbiei era îndreptat direct spre City. Li se năluceau în văzduh năsălii şi coşciuge purtate spre a fi îngropate. Şi mai vedeau mormane de stârvuri care zăceau neînmormântate, şi altele de acelaşi fel. Pur şi simplu, închipuirea le oferea tot felul de vedenii pe care le tălmăceau“.

(Daniel Defoe, „Jurnal din Anul Ciumei“, Editura Minerva, Bucureşti, 1980)

NATIONAL - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN
The most visited gambling websites in The UK