Menu

BOMBĂ ! Se cere de la CSM lista cu judecătorii protestatari. Vezi de ce

f_350_200_16777215_00_images_banner1_magistrati_miting_danilet.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 12 martie 2019

C ă t r e
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Doamnei judecător Lia SAVONEA
Președinte

Stimată doamnă preşedinte,

Subsemnatul prof. Toma BĂLĂȘOIU, cetăţean român, justiţiabil, cu domiciliul ales în București, bd.Unirii nr. 14, Bl. 6, Sc. 2, Mezanin - Sector 4, e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - ,în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes publc,
având în vedere că, pe fondul procesului legislativ de modificare a legilor justiţiei care are loc în prezent în România, există unii magistraţi care, incitaţi de persoane cu anumite suspecte interese politice, se manifestă public în grupuri – este real nesemnificative ca număr – în faţa / pe scările unor instanţe şi în mass-media împotriva unor modificări ale legilor – atribut care revine exclusiv, în conformitate cu prevederile Constituției României, legiuitorului primar (Parlamentului) sau delegat (Guvernului), aducând – astfel - mari prejudicii de imagine și credibilitate puterii judecătoreşti,
personal apreciind că, în calitatea sa de unic/constituțional garant al independenței justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să prevină şi să ia măsuri împotriva unor astfel de manifestări care duc inevitabil la pierderea încrederii românilor în înfăptuirea corectă a actului de justiţie, subsemnatul, în calitate de justiţiabil român, am luat act cu mare îngrijorare de scrisoarea celor 30 de preşedinţi ai unor tribunale adresată CSM-ului prin care se recunoaşte că există o „evoluție îngrijorătoare și neadecvată cu statutul de magistrat din partea unor colegi judecători, care aduce grave prejudicii de imagine justiției în ansamblul său, acreditând în rândul opiniei publice ideea unei justiții care nu mai poate rămâne imparțială".

Având în vedere aceste împrejurări de o maximă grvitate, cu deosebit respect, vă rog să binevoiţi a dispune, să mi se comunice şi să se facă publice listele cu numele judecătorilor şi procurorilor implicaţi în astfel de acte de încălcare a legii,
în scopul cunoaşterii de către noi - justiţiabilii români a acestor procurori și judecători pentru a putea să îi recuzăm în toate acţiunile ce le-au fost / le vor mai fi repartizate spre soluționare / spre judecată.

Este imposibil ca un justiţiabil român să mai poată avea încredere într-un judecător / într-un procuror, în imparţialitatea şi corectitudinea acestuia, atâta vreme cât el nu-și mai respectă public jurământul depus cu prilejul învestirii sale în această nobilă demnitate sau când el protestează împotriva procesului legislativ – atribut constituțional exclusiv al legiuitorului – şi împotriva obligației profesionale de a asigura / garanta aplicarea riguroasă a legii.

În aşteptarea răspunsului CSM-ului , în termenul prevăzut de lege, vă rugăm să primiţi asigurarea sentimentelor noastre de aleasă consideraţie.

Prof. Toma Bălăşoiu
Contribuabil la bugetul statului

NATIONAL - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN
The most visited gambling websites in The UK