Menu

Martyria – cel mai recent număr este stupefiant de bun şi de incitant

f_350_200_16777215_00_images_martirya_2.jpg

 

Martyria, revista de teologie şi spiritualitate ortodoxă editată de Arhiepiscopia Râmnicului, este publicaţia cu cel mai înalt nivel al seriozităţii şi profunzimii, al naţionalului şi universalului apărută vreodată pe meleagurile Vâlcii.

Cel mai recent număr este stupefiant de bun şi de incitant la lectură.

Din cele peste 150 de pagini ale revistei, mi-am ales ca articol de bază eseul scris de Pr. conf. univ. David Pestroiu intitulat Icoana în postmodernitate. Noile idolatrii ale lumii de azi. Voi reciti acest articol pentru a scoate fişe pe care să le prind cu piuneze, aşa cum obişnuiesc, pe pereţii biroului meu. Merită, fiindcă avem de a face cu un eseu care nu poate fi ignorant de nicio bibliografie serioasă cu privire la postmodernism.

Voi scoate şi pentru dumneavoastră o fişă:

„În acest sens, definiţia celebră dată de Jean – Francois – Lyotard postmodernităţii, ca fiind incredulitatea faţă de metanaraţiuni, îşi găseşte explicaţia logică: răspunsurile tradiţionale faţă de martile întrebări existenţiale, bazate pe revelaţia biblică, sunt căzute în desuetudine, întrucât trebuie să facă loc unor noi explicaţii de convenienţă, venite din partea umanismului secular. Având drept suport mesajul emancipator al raţiunii, ele pun în lumină valori precum: binele, adevărul, frumosul, omenia, dreptatea, din perspectiva adaptării lor la progresul ştiinţei şi tehnologiei, cu raportare directă la confortul material din lumea aceasta, excluzând total perspectiva veşniciei şi cultivarea sfinţeniei.”

Autorul reia ideea alungării metanaraţiunii din viaţa noastră sub multiplele ei înfăţişări.

Pe locul al doilea al evaluării mele subiective din perspectiva bucuriei lecturii se află mica proză din finalul revistei semnată Andrei Cârpeneanu şi intitulată Sfântul. Proza acestui autor doreşte să facă din cele două vieţi ale omului, cea de aici şi cea de dincolo una şi aceeaşi realitate.

Mi-a plăcut enorm interviul cu Arhimandritul Atanasie Prodromitul, Stareţ al Schitului Românesc Prodromu din Sf. Munte Athos, realizat de Pr. Ştefan Zară şi monahul Gherasim Prodromitul. Abia aştept partea a doua.

Apoi, am citit cu nesaţ piesa de teatru Ceasul alegerii scrisă de Constantin Adamovici, o abordare teatral - hieratică a momentului Naşterii Domnului.

Crochiul memorialistic intitulat Iosif Gafton al Râmnicului şi semnat de Dan Ciachir mi-a rămas, de asemenea, la suflet.

Am apreciat mult atenta cercetare istorică a Pr.Dr. Laurenţiu Rădoi axată pe întrebarea Fost-a Sfântul Maxim Brancovici primul episcop al Râmnicului ?, dar şi studiul exemplar prin acribie şi pasiune al conf. Univ. Ioan St. Lazăr pe tama Reflexe antimiene în opera eminesciană (II). Greu subiect, deoarece lipsesc sursele directe şi intră în acţiune intuiţia.

Textul cel mai înălţător l-am lăsat la urmă. Editorul a inserat Omilia a VIII-a, ţinută în faţa poporului în Biserica Fericitei Fecioare Maria, în ziua Naşterii Domnului de Sfântul Grigorie cel Mare, pagină de aur din opera Sfinţilor Părinţi.

Întregul număr al Martyriei este minunat şi reflectă sublima valoare spirituală a preşedintelui fondator al revistei, IPS Varsanufie, precum şi înaltul nivel cultural şi duhovnicesc al directorului, Pr.Dr. Ştefan Zară.

Avem şi presă pentru eternitate la Râmnic.

Gaudeamus igitur !

 

Gheorghe Smeoreanu

NATIONAL - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN
The most visited gambling websites in The UK