Menu

Deputatul PSD Eugen NEAȚĂ, alături de funcționarii publici ai Direcției Județene a Arhivelor Naționale Vâlcea

f_350_200_16777215_00_images__2017_neata-parlament.jpgLa invitatia doamnei Doina Glavan - director al Directiei Judetene a Arhivelor Nationale Valcea, am participat la o dezbatere unde mi-a fost solicitat sprijinul in vederea initierii unei modificari legislative ce trebuie adusa la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 91/2007 cu privire la corectarea unor inechitati in ce priveste salarizarea functionarilor publici cu atributii specifice comune din sistemul Arhivelor Nationale.

Urmare a acestei solicitari, am depus impreuna cu colegii mei Radut Violeta si Stativa Irinel, membri ai Comisiei de munca si protectie sociala un amendament, care va corecta legea in vederea asigurarii echitatii salariale in cadrul acestei institutii.

Ma bucur ca pot face lucruri bune pentru oamenii care m-au ales sa ii reprezint in Parlamentul Romaniei.

Voi fi in continuare alaturi de ei, asa cum am promis atunci cand mi-a fost incredintat mandatul de deputat!

f_350_200_16777215_00_images_afiseelectoralevalcea_amendament-arhive.jpgMai jos atasez amendamentul inregistrat si expunerea de motive.

MOTIVARE PROPUNERE AMENDAMENT

Atribuţiile şi activitatea Arhivelor Naţionale sunt reglementate de Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 republicată, iar organizarea şi funcţionarea instituţiei sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1376/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1376/2009, instituţia se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, fiind compusă din aparatul central/propriu la nivel de direcţie, care are în subordine 41 de servicii judeţene şi Serviciul Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale.


Structurile judeţene şi Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naţionale sunt subordonate nemijlocit directorului Arhivelor Naţionale, nu au personalitate juridică, nu au aparat propriu, nu au organigramă şi stat de funcţii proprii, nu au regim de servicii publice deconcentrate, iar şefii acestora nu au calitatea de ordonator de credite.


În prezent, pentru cele 42 de structuri teritoriale sunt prevăzute 406 funcţii publice generale, din care 349 încadrate la 1 februarie 2018.


Potrivit art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1376/2009, Arhivele Naţionale asigură administrarea, supravegherea și protecţia specială a Fondului arhivistic naţional al României. În virtutea prerogativelor conferite de cadrul normativ în vigoare, Arhivele Naţionale sunt unica autoritate de reglementare şi control în domeniul arhivistic, cu atribuţii şi competenţe la nivel naţional. Legea nr. 16/1996 republicată stipulează la art. 3 alin. (2) faptul că „Arhivele Naţionale îşi exercită atribuţiile prin compartimentele sale specializate şi prin serviciile judeţene ale Arhivelor Naţionale”.

În consecinţă, atribuţiile specifice referitoare la administrarea, supravegherea și protecţia specială a Fondului arhivistic naţional al României sunt comune atât compartimentelor specializate din aparatul central/ propriu, cât şi structurilor subordonate.


În plus, este de precizat că legiuitorul nu distinge între documentele de fond arhivistic naţional păstrate în depozitele centrale şi cele păstrate în depozitele serviciilor teritoriale ale instituţiei şi nici nu ierarhizează valoarea ori importanţa acestora.

Astfel, unele dintre cele mai vechi documente de patrimoniu, unicat şi de importanţă naţională, sunt deţinute de Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale, altele de Serviciul Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale, altele de Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale etc. De asemenea, pe raza unor judeţe îşi desfăşoară activitatea mari creatori de arhivă cu competenţe de nivel naţional (d.e. instituţii bancare). Această stare de fapt, generată de dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea 16/1996 republicată, enunţate mai sus, determină acelaşi nivel al atribuţiilor, al complexităţii activităţii şi al responsabilităţii pentru toate compartimentele de specialitate din structura organizatorică a Arhivelor Naţionale, indiferent de dispunerea lor teritorială.

De altfel, din totalul de 333.000 metri liniari documente de fond arhivistic naţional păstrate de Arhivele Naţionale, 57.276 metri liniari sunt administraţi de structurile centrale ale instituţiei, iar restul de 275.724 metri liniari este administrat de structurile judeţene ale instituţiei.


Pentru unele instituţii din administraţia publică centrală aflate în situaţii similare Arhivelor Naţionale, Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice creează posibilitatea salarizării funcţiilor publice din structurile subordonate la nivelul funcţiilor publice de stat din aparatul central/propriu al acestora, prin menţiunile formulate în nota de subsol *) la Anexa VIII, Capitolul I litera A, punctul I, ca de exemplu: ”Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi structurile subordonate”, ”Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului şi structurile subordonate”, ”Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate”.
Având în vedere cele de mai sus, considerăm întemeiată modificarea şi completarea notei de subsol *) la Anexa VIII, Capitolul I litera A, punctul I, prin introducerea sintagmei „al Arhivelor Naţionale şi structurilor subordonate”.


Modificarea şi completarea propusa ar permite uniformizarea salarizării funcţionarilor publici cu atribuţii specifice comune din sistemul Arhivelor Naţionale, aşa cum se întâmplă în cazul funcţionarilor publici din alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale cu rol de unică autoritate la nivel naţional în domeniul de competenţă, incluse în nota de subsol *) la Anexa VIII, Capitolul I litera A, punctul I.


Modificarea şi completarea propusa nu produce influenţe financiare în anul 2018.

Eugen NEAȚĂ-Deputat PSD Vâlcea

NATIONAL - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN
The most visited gambling websites in The UK