Menu

Azi a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Argeș

f_350_200_16777215_00_images__2017_03martie_CJ_sedinta_ordinara_28_nov_2023.jpg

 

 

 

 

 

 

Astăzi, 28 noiembrie 2023, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Argeș, condusă de președintele Ion Mînzînă.

În cadrul ședinței de astăzi s-a aprobat:

➡️ Validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef – Laborator de Analize Medicale din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, post ocupat de dna. dr. Iulia Simona SANDALOVSKI.

➡️ Modificarea și completarea planului de şcolarizare al Secției Școala Populară de Arte și Meserii din cadrul Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș pentru anul școlar 2023-2024

➡️ Statele de funcții la instituțiile de cultură subordonate

➡️ Repartizarea cotei de 50% din prețul închirierii, titularului dreptului de administrare, în cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare a bunului proprietate publică a Județului Argeș.

➡️ Completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunul imobil Sală de vestiare personal și circuit separare transport lenjerie, situat în incinta Spitalului de Recuperare Brădet. Astfel, la Spitalul de Recuperare Brădet au fost finalizate lucrările de construcții aferente investiției „Sală de vestiare personal și circuit separare transport lenjerie”, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 5282/13.09.2023, așa cum reiese din adresa Spitalului de Recuperare Brădet nr. 6478/02.11.2023, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 26784/02.11.2023.

➡️ Documentația tehnică – faza DALI, inclusiv Tema de proiectare, Studii teren (topografic, geotehnic, hidrologic, de trafic), Expertiza tehnică (drum și poduri), a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 679: Păduroiu (DN 67 B) – Lipia – Popești – Lunca Corbului – Pădureţi – Ciești – Fâlfani – Cotmeana – Malu – Bârla – Lim. Jud. Olt, km 0+000 – 48.222; L = 47,670 km”.

➡️ Formulele de calcul pentru tarifele mixturilor asfaltice produse de stația de asfalt din Districtul Căteasca, folosite în relația cu Consiliul Județean Argeș și în relația cu terții, pentru perioada 01 noiembrie 2023 – 31 decembrie 2024.

➡️ Avizarea Strategiei de contractare a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor muncipale în Zona Costești Argeș, operarea stației de transfer Costești și tratarea aerobă a deșeurilor biodegradabile din Zona Costești.

Hotărârile Consiliului Județean Argeș sunt afișate pe site-ul instituției.

ARGES - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN