Menu

Consiliul Județean Argeș ridică problema numirilor de la conducerea spitalelor din județ. A trimis o adresă la Ministerul Sănătății

f_350_200_16777215_00_images_Spit_Jud_Arges.jpg

 

 

 

 

 

Având în vedere că în spațiul public au apărut neclarități generate de interpretarea în mod diferit a legii cu privire la numirile în funcții publice de conducere la nivelul unor unități sanitare din județul Argeș, astăzi, 19 mai 2020, Consiliul Județean Argeș a trimis o adresă către Ministerul Sănătății și, spre știință, Instituției Prefectului Argeș, în care au fost transmise următoarele precizări:

Atribuția de numire, suspendare și eliberare din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere, exercitată de Ministerul Sănătății asupra tuturor unităților sanitare, conform art. 21 din Ordonanța de urgență nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, apreciem că a fost abrogată, implicit ca efect al art. 10 și art. 12 din Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în virtutea principiului ierarhiei și forței juridice a actelor normative, dar și a principiului lex posterior derogat priori, o lege posterioară derogă de la o lege anterioară.

Ca atare, considerentele mai sus enunțate trimit la concluzia că, prin acțiunea Legii nr. 55/2020, se menține modalitatea de numire, suspendare și eliberare din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere, anterioară instituirii măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Față de argumentele aduse, în ipoteza în care Ministerul Sănătății, în raport cu art. 11 din Legea nr. 55/2020, va invoca prerogativa sa de coordonare, cu posibilitatea numirii prin ordin al ministrului sănătății, credem că trebuie să acorde o atenție deosebită prevederilor secțiunii "C. UNITĂȚI AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII" din anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății. Or, din această perspectivă, a limitelor competenței prevăzute de lege, examinarea secțiunii C din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2010 trebuie să aducă la convingerea că niciuna dintre instituțiile sanitare publice pentru care au fost efectuate numirile prin ordinele de referință nu intră în coordonarea Ministerului Sănătății.

Pentru a evita eventuale blocaje instituționale, pe perioada stării de alertă, începând cu data de 18.05.2020, prin suprapunerea ori dezorientarea în realizarea unor însemnate competențe ale unităților sanitare, ținând seama și de prevederile art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, s-a solicitat Ministerului Sănătății să emită cu celeritate ordine ale ministrului sănătății pentru constatarea încetării aplicabilității/abrogarea expresă a ordinelor emise în data de 15.05.2020.

ARGES - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN
The most visited gambling websites in The UK