Menu

Lucrări derulate de APAVIL SA în Râmnicu Vâlcea

f_350_200_16777215_00_images_6news335_apavil_sigla_1.jpg

 

 

 

 

 

 

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 29 iunie - 05 iulie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Prunului, Drumul Oltului, 1 Mai intersecție cu George Enescu, Știrbei Vodă nr. 80, Cerna, Buridava, Matei Basarab – Bl. 106, Ostroveni - Bl. A14, sc. F și Cămine Troianu – Bl.1.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Calea lui Traian – Grup Școlar General Magheru, Buridava nr. 28, Constantin Stănciulescu, Drumul Oltului, 1 Mai intersecție cu George Enescu, Știrbei Vodă nr. 80.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
au fost finalizate lucrările de înlocuire rețea apă și branșament pe strada Drumul Gării. Se continuă cu execuția căminului de apometru;
a fost înlocuit racordul de canalizare menajeră Dn110/Dn160 pe str. Ostroveni - Bl. A14, sc. E;
s-au curățat căminele de canalizare pe str. Carol I – Federalcoop;
a fost ececutat un racord de canalizare pe str. Regina Maria – Bl. C6;
s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Ferdinand - Bl. O4; str. Republicii - Bl. 35; str. Mihai Eminescu – Bl. C10; bd. Nicolae Bălcescu; Stație de Pompare (Goranu - Târg); str. Carol I - Federalcoop; Aleea Panseluțelor - Bl. C23; str. Gib Mihăescu nr. 14; Aleea Bradului - Bl. C1; str. Calea lui Traian - Bl. D7; str. Buda; str. Jiului și str. Antim Ivireanul.

31 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 31 apometre, dintre care 30 verificate și înlocuite și 1 montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate 9 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 12 avize de amplasament și 10 avize tehnice.

The most visited gambling websites in The UK