Menu

Lucrări derulate de APAVIL SA în Râmnicu Vâlcea

f_350_200_16777215_00_images_6news335_apavil_sigla_1.jpg

 

 

 

 

 

 

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 29 iunie - 05 iulie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Prunului, Drumul Oltului, 1 Mai intersecție cu George Enescu, Știrbei Vodă nr. 80, Cerna, Buridava, Matei Basarab – Bl. 106, Ostroveni - Bl. A14, sc. F și Cămine Troianu – Bl.1.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Calea lui Traian – Grup Școlar General Magheru, Buridava nr. 28, Constantin Stănciulescu, Drumul Oltului, 1 Mai intersecție cu George Enescu, Știrbei Vodă nr. 80.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
au fost finalizate lucrările de înlocuire rețea apă și branșament pe strada Drumul Gării. Se continuă cu execuția căminului de apometru;
a fost înlocuit racordul de canalizare menajeră Dn110/Dn160 pe str. Ostroveni - Bl. A14, sc. E;
s-au curățat căminele de canalizare pe str. Carol I – Federalcoop;
a fost ececutat un racord de canalizare pe str. Regina Maria – Bl. C6;
s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Ferdinand - Bl. O4; str. Republicii - Bl. 35; str. Mihai Eminescu – Bl. C10; bd. Nicolae Bălcescu; Stație de Pompare (Goranu - Târg); str. Carol I - Federalcoop; Aleea Panseluțelor - Bl. C23; str. Gib Mihăescu nr. 14; Aleea Bradului - Bl. C1; str. Calea lui Traian - Bl. D7; str. Buda; str. Jiului și str. Antim Ivireanul.

31 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 31 apometre, dintre care 30 verificate și înlocuite și 1 montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate 9 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 12 avize de amplasament și 10 avize tehnice.